Idż do treści

UWAGA! Koszenie dna Łyny!

Changer le contraste Changer le contraste Ajouter aux favoris
Changer le contraste Changer le contraste Ajouter aux favoris

Article

Od Bartąga do Olsztyna przez kilka kolejnych dni na tym odcinku Łyny musicie być uważni. Zarówno wędkarze, jak i uczestniczy spływów kajakowych powinni zachować ostrożność. Na odcinku rzeki objętym koszeniem pracować będzie łódź kosząca.

W kilku miejscach w poprzek koryta cieku zostaną założone przetamowania w celu zatrzymania i zebrania wykoszonej roślinności spływającej z nurtem. Ostatnie przetamowanie znajdować się będzie na wysokości mostu w ciągu ulicy Niepodległości w Olsztynie.

Niewielkie ilości skoszonej roślinności dennej mogą dopłynąć na wysokość Starego Miasta. Skoszona roślinność zostanie w miejscu przetamowania wybrana na brzeg i składowana przez kilka dni w celu odsączenia a następnie wywiezienia.

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00 udziela Nadzór Wodny w Olsztynie (tel. 89 521 71 17, 89 521 71 15).

Galerie des médias

Notre site Web utilise des cookies

visit.olsztyn.eu fait tous ses efforts pour traiter les utilisateurs d’une manière équitable et transparente, tenant compte des meilleures pratiques. En utilisant notre site, vous acceptez notre utilisation des cookies, pour que nous puissions vous assurer le confort lors de la navigation sur ce site Web. Pour en savoir plus sur les cookies et la façon dont nous les utilisons, cliquez