Idż do treści

Visit Olsztyn – Żołnierski Listopad

Changer le contraste Changer le contraste Ajouter aux favoris
Changer le contraste Changer le contraste Ajouter aux favoris

Article

Rok Kopernika to świetny pretekst by odwiedzić Olsztyn. Tym razem do fascynującej podróży śladami największego Polaka w historii zachęcamy wojskowych! W listopadzie mamy dla żołnierzy i osób im towarzyszących 15% zniżki na noclegi w wybranych hotelach biorących udział w akcji „Visit Olsztyn – Nocujesz Zyskujesz”.

Mikołaj Kopernik przybył do Olsztyna nieco ponad pięć wieków temu. Niedługo później w komnacie olsztyńskiego zamku zaczął spisywać wnioski, do jakich doszedł obserwując niebo. Resztę już znamy – wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię..., czyli opracował heliocentryczną teorię wszechświata, zwaną przez niektórych przewrotem kopernikańskim.

Śladów Mikołaja Kopernika w Olsztynie jest sporo. Najważniejsze zostały w średniowiecznym, gotyckim zamku kapituły warmińskiej (najstarsza budowla w mieście), który przez lata był miejscem jego zamieszkania. Tam pracował nad dziełem swojego życia „O obrotach sfer niebieskich”, tam stworzył swoją słynną tablicę astronomiczną, czyli swoiste połączenie zegara słonecznego i kalendarza, zaś z murów zamku bronił Olsztyna przed najazdem krzyżackim. Podkreślając obronne zasługi Kopernika dla Olsztyna, a także szczególny, patriotyczny wymiar listopada, który dla Polaków z okazji Święta Niepodległości jest czasem chwały postanowiliśmy dedykować ten miesiąc naszym wojskowym.

Dla chwil wytchnienia i inspiracji zapraszamy do odwiedzenia Olsztyna żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego, weteranów, żołnierzy przeniesionych do rezerwy, żołnierzy WOT oraz żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej wraz z osobami towarzyszącymi. W listopadzie dostaniecie specjalnie 15% zniżki na noclegi w wybranych hotelach biorących udział w akcji „Visit Olsztyn – Nocujesz Zyskujesz”: Hampton by Hilton Olsztyn, Omega Hotel, Hotel HP Park, Hotel Wileński, Warmiński Hotel & Conference, Best Western Hotel Olsztyn Old Town, Willa Park Apartamenty, Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Dodatkowo oczywiście do noclegów otrzymujecie wszystkie zniżki z akcji „Visit Olsztyn – Nocujesz Zyskujesz”. Partnerem akcji jest portal Defence24. Poniżej znajdziecie szczegółowy regulamin naszej akcji.

Zapraszamy do Olsztyna!

REGULAMIN AKCJI

§ 1
Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki akcji promocyjnej pn. „VISIT Olsztyn - Żołnierski Listopad” (zwana dalej akcją promocyjną) organizowanej przez Gminę Olsztyn Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn reprezentowaną przez Biuro Promocji i Turystyki.
2. Akcja promocyjna ma na celu turystyczną promocję Miasta Olsztyna realizowaną w okresie 2 listopada - 30 listopada 2023 r.
3. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem akcji promocyjnej, tj. udzieleniem informacji na temat Akcji oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Biuro Promocji i Turystyki Urzędu Miasta w Olsztynie.
4. Akcja promocyjna realizowana jest w obiektach noclegowych biorących udział w akcji VISIT Olsztyn - Nocujesz Zyskujesz:
- Hampton by Hilton Olsztyn,
- Omega Hotel,
- Hotel HP Park,
- Hotel Wileński,
- Warmiński Hotel & Conference,
- Best Western Hotel Olsztyn Old Town,
- Willa Park Apartamenty,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe.
5. Akcja promocyjna polega na możliwości skorzystania przez uczestników akcji z 15% zniżki na usługi noclegowe. Zniżka naliczana jest od cen regularnych i nie łączy się z innymi promocjami i dotyczy pobytów prywatnych, zamawianych bezpośrednio w hotelu lub jego systemie rezerwacyjnym.

§ 2
Warunki i zasady udziału w akcji promocyjnej

1. W akcji promocyjnej mogą wziąć udział żołnierze zawodowi Wojska Polskiego, weterani, żołnierze przeniesieni do rezerwy, żołnierze WOT oraz żołnierze Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej i osoby im towarzyszące.
2. Zniżki o których mowa przysługują żołnierzom w okresie trwania akcji, a więc od 2 listopada do 30 listopada 2023 r.
3. Aby skorzystać z akcji promocyjnej należy okazać stosowny dokument (np. legitymację żołnierza zawodowego, książeczkę wojskową lub legitymację weterana) w recepcji hotelowej obiektu biorącego udział w akcji „VISIT Olsztyn - Żołnierski Listopad”.

§ 3
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady akcji promocyjnej „VISIT Olsztyn - Żołnierski Listopad”. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo – promocyjnych dotyczących akcji promocyjnej mają charakter jedynie informacyjny.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego.
3. Uczestnik biorący udział w akcji promocyjnej wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 2 listopada 2023 r.
5. Organizator ma prawo do wstrzymania akcji promocyjnej w następstwie zarządzeń odgórnych i zdarzeń nieprzewidzianych, uniemożliwiających realizację akcji.
6. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

Galerie des médias

Notre site Web utilise des cookies

visit.olsztyn.eu fait tous ses efforts pour traiter les utilisateurs d’une manière équitable et transparente, tenant compte des meilleures pratiques. En utilisant notre site, vous acceptez notre utilisation des cookies, pour que nous puissions vous assurer le confort lors de la navigation sur ce site Web. Pour en savoir plus sur les cookies et la façon dont nous les utilisons, cliquez