Idż do treści

Seweryn Pieniężny junior

Changer le contraste Changer le contraste Ajouter aux favoris
Changer le contraste Changer le contraste Ajouter aux favoris

Article

Seweryn Pieniężny junior – ostatni wydawca i redaktor przedwojennej „Gazety Olsztyńskiej”. Ten wytrwały patriota, dziennikarz, działacz społeczny i samorządowy należał do niezbyt licznego grona polskiej inteligencji w międzywojennym Olsztynie.


Urodził się w tym mieście w 1890 r. w rodzinie Seweryna Pieniężnego (seniora), współwydawcy „Gazety Olsztyńskiej” i Joanny z Liszewskich, która również pracowała w tej redakcji. W Olsztynie ukończył niemieckie szkoły. W 1918 r. został kierownikiem drukarni i redaktorem naczelnym „Gazety Olsztyńskiej”, która pod jego zarządem stała się ważnym czynnikiem krzewienia polskości na Warmii. W gorących czasach plebiscytu wymagało to szczególnej odwagi, którą udowodnił zostając w Olsztynie po przegranym głosowaniu.


Kontynuował tu walkę o polskie tradycje, kulturę, mowę i oświatę, nawet w czasach III Rzeszy. Oprócz poważnych tekstów zostawił po sobie cykl zabawnych felietonów w gwarze warmińskiej „Kuba spod Wartemborka gada”. 1 września 1939 r. aresztowało go gestapo. W lutym 1940 r., dzień przed swoimi 50. urodzinami, został rozstrzelany w niemieckim obozie koncentracyjnym Hohenbruch. Po ekshumacji w 1946 r. pochowano go na cmentarzu św. Jakuba w Olsztynie. Obecnie jego prochy spoczywają w grobowcu rodzinnym na cmentarzu przy ul. Poprzecznej.


Na cześć tego przewodnika narodowego polskich Warmiaków miasto Melzak w powiecie braniewskim otrzymało w 1947 r. nazwę Pieniężno. W centrum Olsztyna, na ulicy nazwanej jego imieniem, znajduje się poświęcona mu tablica pamiątkowa.

Notre site Web utilise des cookies

visit.olsztyn.eu fait tous ses efforts pour traiter les utilisateurs d’une manière équitable et transparente, tenant compte des meilleures pratiques. En utilisant notre site, vous acceptez notre utilisation des cookies, pour que nous puissions vous assurer le confort lors de la navigation sur ce site Web. Pour en savoir plus sur les cookies et la façon dont nous les utilisons, cliquez