Idż do treści

Konkurs streetartowy

Changer le contraste Changer le contraste Ajouter aux favoris
Changer le contraste Changer le contraste Ajouter aux favoris

Article

Olsztyn będzie miał swój konkurs streetartowy! Przedsięwzięcie pn. „Olsztyn Street Art Garden”, jak 25 maja poinformował na konferencji Prezydent Olsztyna, ma wyłonić najciekawsze prace realizowane w przestrzeni miejskiej. Oficjalny start konkursu zaplanowano na 1 czerwca.

Celem konkursu jest zachęcenie uczestników do tworzenia prac o charakterze streetartowym, tzn. realizowanych w przestrzeni miejskiej. Forma prac jest nieograniczona – mogą to być tradycyjne graffiti, murale, ale również różnego rodzaju instalacje. Konkurs potrwa od 1 czerwca (ogłoszenie) do 27 czerwca (rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników).

Uczestnikiem może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby niepełnoletnie również mogą wziąć udział w konkursie, ale wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy ponoszą odpowiedzialność za ich działania.

Warunkiem uczestnictwa w jest zrealizowanie pracy streetartowej w przestrzeni miejskiej Olsztyna i dostarczenie organizatorowi fotografii dokumentujących powstawanie pracy oraz końcowe dzieło na dowolnym nośniku (np. poprzez e-mail, na płycie CD, pendrive'ie).Technika realizacji pracy jest dowolna.

Uczestnik będzie mógł zgłosić udział w konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie internetowej www.olsztyn.eu (zostanie zamieszczony 1 czerwca). Dla autorów najlepszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody pieniężne. Organizatorem konkursu „Olsztyn Street Art Garden” jest Biuro Promocji Urzędu Miasta Olsztyna, a partnerem strategicznym – Olsztyn Street Art.

Galerie des médias

Notre site Web utilise des cookies

visit.olsztyn.eu fait tous ses efforts pour traiter les utilisateurs d’une manière équitable et transparente, tenant compte des meilleures pratiques. En utilisant notre site, vous acceptez notre utilisation des cookies, pour que nous puissions vous assurer le confort lors de la navigation sur ce site Web. Pour en savoir plus sur les cookies et la façon dont nous les utilisons, cliquez