Idż do treści

Konkurs na film z Olsztyna

Changer le contraste Changer le contraste Ajouter aux favoris
Changer le contraste Changer le contraste Ajouter aux favoris

Article

Olsztyn doczekał się swojego konkursu filmowego, a raczej filmikowego. Przedsięwzięcie pn. „Kadr z miasta-ogrodu, czyli filmujemy Olsztyn!”, jak 25 maja poinformował na konferencji Prezydent Olsztyna, ma wyłonić najciekawsze krótkie filmy o Olsztynie. Oficjalny start konkursu – 1 czerwca.

Celem konkursu jest zachęcenie do realizacji filmów pokazujących Olsztyn mieszczących się w przedziale czasowym 30-90 sekund oraz wyróżnienie ich autorów. Konkurs potrwa od 1 czerwca (ogłoszenie) do 30 września (rozstrzygnięcie).

Uczestnikiem może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby niepełnoletnie również mogą wziąć udział w konkursie, ale wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy ponoszą odpowiedzialność za ich działania.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zrealizowanie filmu poświęconego Olsztynowi mieszczącego się w przedziale 30-90 sekund i dostarczenie go organizatorowi na dowolnym nośniku (np. poprzez e-mail, na płycie CD/DVD, pendrive'ie; organizator dopuszcza również możliwość umieszczenia filmu w internecie i przesłanie linka). Technika realizacji filmu jest dowolna. Jedynym warunkiem jest zmieszczenie się w limicie czasu.

Uczestnik będzie mógł zgłosić udział w konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie internetowej www.olsztyn.eu (zostanie zamieszczony 1 czerwca). Dla autorów najlepszych filmów przewidziano atrakcyjne nagrody pieniężne. Organizatorem konkursu „Kadr z miasta-ogrodu, czyli filmujemy Olsztyn!” jest Biuro Promocji Urzędu Miasta Olsztyna.

Galerie des médias

Notre site Web utilise des cookies

visit.olsztyn.eu fait tous ses efforts pour traiter les utilisateurs d’une manière équitable et transparente, tenant compte des meilleures pratiques. En utilisant notre site, vous acceptez notre utilisation des cookies, pour que nous puissions vous assurer le confort lors de la navigation sur ce site Web. Pour en savoir plus sur les cookies et la façon dont nous les utilisons, cliquez