Idż do treści

Maria Zientara-Malewska

Changer le contraste Changer le contraste Ajouter aux favoris
Changer le contraste Changer le contraste Ajouter aux favoris

Article

Maria Zientara-Malewska była poetką, nauczycielką, działaczką warmińską, autorką „Pieśni Warmianki”, „Miłości prostego serca” i „Baśni znad Łyny”, nazywaną „warmińską Konopnicką”.

Urodziła się w 1894 r. w Brąswałdzie. Tam też uczęszczała na lekcje języka polskiego prowadzone przez ks. Walentego Barczewskiego. W 1920 r. debiutowała na łamach „Gazety Olsztyńskiej” wierszem „Pory roku”. W latach 1921-23 pracowała w redakcji tej gazety. W swojej ówczesnej i późniejszej twórczości nawiązywała do warmińskiej kultury, tradycji i folkloru.

Po ukończeniu w 1926 r. Seminarium Nauczycielskiego w Krakowie podjęła pracę w zawodzie, kolejno w kilku miejscowościach Prus Wschodnich. We wrześniu 1939 r. została uwięziona przez nazistów w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, z którego zwolniono ją w kwietniu 1940 r.

Po wojnie zamieszkała w Olsztynie i pracowała w instytucjach oświatowych (do 1950 r.), potem zajmowała się działalnością literacką. Zmarła w 1984 r. W Brąswałdzie mieści się izba poświęcona jej pamięci. Olsztyn uczcił ją, nadając jej imię Szkole Podstawowej nr 30 i ulicy.

Notre site Web utilise des cookies

visit.olsztyn.eu fait tous ses efforts pour traiter les utilisateurs d’une manière équitable et transparente, tenant compte des meilleures pratiques. En utilisant notre site, vous acceptez notre utilisation des cookies, pour que nous puissions vous assurer le confort lors de la navigation sur ce site Web. Pour en savoir plus sur les cookies et la façon dont nous les utilisons, cliquez