Idż do treści

Barbarzyńskie tsunami na zamku w Olsztynie!

Changer le contraste Changer le contraste Ajouter aux favoris
Changer le contraste Changer le contraste Ajouter aux favoris

Article

Do 5 sierpnia w olsztyńskim zamku kapituły warmińskiej na wystawie pod tytułem „Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły” są prezentowane wyjątkowe zbiory archeologiczne z dwunastu muzeów w Polsce. Czasy wielkiej wędrówki ludów ilustrują bezcenne obiekty archeologiczne zgromadzone na jednej ekspozycji, nigdy dotąd razem niepokazywane.

Muzeum Warmii i Mazur w raz z innymi muzeami w kraju przygotowało wyjątkową ekspozycję, obrazującą znamienny okres wielkiej wędrówki ludów, dotyczący również granic dzisiejszej Polski. Na wystawie eksponowanych jest ponad pięćset obiektów, pochodzących z dwunastu polskich muzeów, w tym MWiM w Olsztynie. Pokażemy najcenniejsze i najatrakcyjniejsze zabytki z kolekcji archeologicznych z tego czasu. Będzie można zobaczyć przedmioty wykonane ze srebra i złota, elementy wyposażenia elitarnych pochówków, m.in. pochówku huńskiego z Jakuszowic, czyli jednego z zabytków, o których wspomina każdy podręcznik historii. Pokażemy też zabytki z Warmii i Mazur, w tym elementy wyposażenia grobowego elit wczesnopruskich i pochówków końskich tzw. grupy olsztyńskiej kultury pruskiej.

Wystawa przedstawia wycinek dziejów Europy z przedziału czasowego mieszczącego się w ramach I tysiąclecia po Chrystusie. Wędrówki ludów to okres niespełna 150-letni, jednak dokonały się wówczas, u schyłku starożytności doniosłe wydarzenia historyczne, które nie tylko przyczyniły się do upadku Imperium Rzymskiego, ale także całkowicie zmieniły obraz kulturowy i etniczny europejskiego barbaricum, w tym obszarów w dorzeczu Odry i Wisły. Ten okres niepokojów i turbulencji zapoczątkowany został uderzeniem na środkowo-wschodnią Europę Hunów, koczowników ze stepów środkowej Azji. Spowodowało to upadek państwa Gotów na stepach nadczarnomorskich, którzy wycofując się na zachód i południe przekroczyli limes rzymski. Dalsze uderzenie Hunów na kilka ludów germańskich osiadłych w łuku Karpat i Nizinie Węgierskiej spowodowało efekt domina i ogólnoeuropejski chaos na prawie 150 lat. Na uboczu tego „tygla zmian” pozostał obszar północno-wschodniej Polski zasiedlony przez zachodnich Bałtów. Na terenie mazurskich pojezierzy życie toczyło się dawnym rytmem, zmarłych grzebano po kremacji zwłok, dokonywano też rytualnych pochówków koni. Niemniej na te tereny docierały bardzo cenne i kunsztownie wykonane ozdoby i inne przedmioty luksusowe.

Atutem wystawy „Barbarzyńskie tsunami” jest z pewnością również atrakcyjne łączenie tradycji z nowoczesnością, czyli zastosowanie nowoczesnych technologii.

Wystawa w Olsztynie potrwa od 2 czerwca do 5 sierpnia 2018.

Kurator: dr Bartłomiej Rogalski

Fot. Piotr Pawlik

Wystawa zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Szczecinie i Uniwersytet Warszawski
Projekt współorganizowany przez: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum w Lęborku, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Muzeum Zamojskie w Zamościu, Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Muzeum Miejskie Wrocławia, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.

Galerie des médias

Notre site Web utilise des cookies

visit.olsztyn.eu fait tous ses efforts pour traiter les utilisateurs d’une manière équitable et transparente, tenant compte des meilleures pratiques. En utilisant notre site, vous acceptez notre utilisation des cookies, pour que nous puissions vous assurer le confort lors de la navigation sur ce site Web. Pour en savoir plus sur les cookies et la façon dont nous les utilisons, cliquez