Idż do treści

MICE Olsztyn

Changer le contraste Changer le contraste Ajouter aux favoris

Catégorie

Od kilku lat Olsztyn regularnie notuje wzrost liczby turystów. Aby podtrzymać ten pozytywny trend, olsztyński ratusz postawił na promocję kolejnego sektora turystyki – tzw. (z ang.) MICE. Magistrat wydał informator na temat turystyki biznesowej i konferencyjnej.

W dobie rosnącej konkurencji w branży turystycznej, samorządy poszukują dotychczas niezagospodarowanych nisz rynkowych. W Olsztynie taką przestrzenią, w której wciąż jeszcze tkwią rezerwy, jest szeroko pojęty sektor turystyki biznesowej (skrót ang. MICE: Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions / spotkania, imprezy motywacyjne, konferencje i wystawy).
– Stolica Warmii i Mazur oferuje doskonałe warunki, by właśnie tu organizować seminaria, konferencje, wystawy, targi, szkolenia, kursy i imprezy firmowe – podkreśla Krzysztof Otoliński, dyrektor biura promocji i turystyki olsztyńskiego ratusza. – Decyduje o tym nie tylko dobra baza hotelowa, inwestycje w infrastrukturę i wysoka specjalizacja obiektów, ale również fantastyczne warunki naturalne, które sprawiają, że przysłowiowa firmowa integracja staje się czymś więcej, a miasto na długo zapada w pamięć swoich gości.
Promocja sektora MICE opiera się na założeniu, że podróże służbowe, czyli te, których cele są związane z pracą lub interesami zawodowymi podróżującego, mogą zaowocować późniejszym przyjazdem już stricte turystycznym.
– Dostrzegając ten fakt, przed kilku laty wpisaliśmy do strategii promocji Olsztyna wizję powstania tu silnego ośrodka turystyki biznesowej – mówi Krzysztof Otoliński.
Informator zawiera kompletną ofertę firm z sektora MICE zawierającą wykaz i opis sal konferencyjnych i szkoleniowych, bazy hotelowej i gastronomicznej oraz dodatkowych atrakcji kulturalnych i rozrywkowych.
W ciągu ostatnich pięciu lat w Olsztynie zanotowano wzrost liczby turystów o około 40 procent.

Pobierz Katalog MICE Olsztyn

Notre site Web utilise des cookies

visit.olsztyn.eu fait tous ses efforts pour traiter les utilisateurs d’une manière équitable et transparente, tenant compte des meilleures pratiques. En utilisant notre site, vous acceptez notre utilisation des cookies, pour que nous puissions vous assurer le confort lors de la navigation sur ce site Web. Pour en savoir plus sur les cookies et la façon dont nous les utilisons, cliquez