Idż do treści

Stare Miasto w Barczewie

Changer le contraste Changer le contraste Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Changer le contraste Changer le contraste Ajouter aux favoris

Caractéristiques du bâtiment


W obecnym miejscu Barczewo ulokowano na prawie chełmińskim w 1364 r. Wcześniej, jeszcze w 1329 r., miasto lokowano u ujścia Pisy Warmińskiej do jeziora Wadąg. Po zniszczeniu go przez Litwinów w 1345 r. od nowa założono je na sztucznie wyspie utworzonej na Pisie. W miejscu pierwotnej lokalizacji powstała zaś wieś Barczewko.


W Barczewie do dziś zachował się średniowieczny układ urbanistyczny starówki, z rynkiem pośrodku i szachownicową siecią ulic. Jeszcze w XIV w. miasto otoczono murami obronnymi, przez które do grodu nad Pisą prowadziły trzy bramy: Jeziorańska, Zamkowa i Olsztyńska. Do dziś przetrwały jedynie resztki ostatniej, a z innych elementów fortyfikacji miejskich – relikty murów i baszt. Zachowały się ponadto dwa XIV-wieczne kościoły: św. Anny i Szczepana oraz klasztorny franciszkanów św. Andrzeja Apostoła. Z zamku biskupiego pozostało jedynie mocno przebudowane jedno skrzydło (z gotyckimi fundamentami, piwnicami oraz fragmentem ściany).
Przeprowadzona w 2011 r. rewitalizacja części starówki przywróciła dawny wygląd zachowanym elementom dawnej zabudowy. Powstały dwa stałe stanowiska archeologiczne prezentujące pod szkłem mury piwniczne, fundamenty czy sklepienia.


Galerie des médias

Notre site Web utilise des cookies

visit.olsztyn.eu fait tous ses efforts pour traiter les utilisateurs d’une manière équitable et transparente, tenant compte des meilleures pratiques. En utilisant notre site, vous acceptez notre utilisation des cookies, pour que nous puissions vous assurer le confort lors de la navigation sur ce site Web. Pour en savoir plus sur les cookies et la façon dont nous les utilisons, cliquez