Idż do treści

Visit Olsztyn – Żołnierski Listopad

Изменить контраст Изменить контраст Добавить в избранное
Изменить контраст Изменить контраст Добавить в избранное

статьи

Rok Kopernika to świetny pretekst by odwiedzić Olsztyn. Tym razem do fascynującej podróży śladami największego Polaka w historii zachęcamy wojskowych! W listopadzie mamy dla żołnierzy i osób im towarzyszących 15% zniżki na noclegi w wybranych hotelach biorących udział w akcji „Visit Olsztyn – Nocujesz Zyskujesz”.

Mikołaj Kopernik przybył do Olsztyna nieco ponad pięć wieków temu. Niedługo później w komnacie olsztyńskiego zamku zaczął spisywać wnioski, do jakich doszedł obserwując niebo. Resztę już znamy – wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię..., czyli opracował heliocentryczną teorię wszechświata, zwaną przez niektórych przewrotem kopernikańskim.

Śladów Mikołaja Kopernika w Olsztynie jest sporo. Najważniejsze zostały w średniowiecznym, gotyckim zamku kapituły warmińskiej (najstarsza budowla w mieście), który przez lata był miejscem jego zamieszkania. Tam pracował nad dziełem swojego życia „O obrotach sfer niebieskich”, tam stworzył swoją słynną tablicę astronomiczną, czyli swoiste połączenie zegara słonecznego i kalendarza, zaś z murów zamku bronił Olsztyna przed najazdem krzyżackim. Podkreślając obronne zasługi Kopernika dla Olsztyna, a także szczególny, patriotyczny wymiar listopada, który dla Polaków z okazji Święta Niepodległości jest czasem chwały postanowiliśmy dedykować ten miesiąc naszym wojskowym.

Dla chwil wytchnienia i inspiracji zapraszamy do odwiedzenia Olsztyna żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego, weteranów, żołnierzy przeniesionych do rezerwy, żołnierzy WOT oraz żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej wraz z osobami towarzyszącymi. W listopadzie dostaniecie specjalnie 15% zniżki na noclegi w wybranych hotelach biorących udział w akcji „Visit Olsztyn – Nocujesz Zyskujesz”: Hampton by Hilton Olsztyn, Omega Hotel, Hotel HP Park, Hotel Wileński, Warmiński Hotel & Conference, Best Western Hotel Olsztyn Old Town, Willa Park Apartamenty, Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Dodatkowo oczywiście do noclegów otrzymujecie wszystkie zniżki z akcji „Visit Olsztyn – Nocujesz Zyskujesz”. Partnerem akcji jest portal Defence24. Poniżej znajdziecie szczegółowy regulamin naszej akcji.

Zapraszamy do Olsztyna!

REGULAMIN AKCJI

§ 1
Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki akcji promocyjnej pn. „VISIT Olsztyn - Żołnierski Listopad” (zwana dalej akcją promocyjną) organizowanej przez Gminę Olsztyn Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn reprezentowaną przez Biuro Promocji i Turystyki.
2. Akcja promocyjna ma na celu turystyczną promocję Miasta Olsztyna realizowaną w okresie 2 listopada - 30 listopada 2023 r.
3. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem akcji promocyjnej, tj. udzieleniem informacji na temat Akcji oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Biuro Promocji i Turystyki Urzędu Miasta w Olsztynie.
4. Akcja promocyjna realizowana jest w obiektach noclegowych biorących udział w akcji VISIT Olsztyn - Nocujesz Zyskujesz:
- Hampton by Hilton Olsztyn,
- Omega Hotel,
- Hotel HP Park,
- Hotel Wileński,
- Warmiński Hotel & Conference,
- Best Western Hotel Olsztyn Old Town,
- Willa Park Apartamenty,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe.
5. Akcja promocyjna polega na możliwości skorzystania przez uczestników akcji z 15% zniżki na usługi noclegowe. Zniżka naliczana jest od cen regularnych i nie łączy się z innymi promocjami i dotyczy pobytów prywatnych, zamawianych bezpośrednio w hotelu lub jego systemie rezerwacyjnym.

§ 2
Warunki i zasady udziału w akcji promocyjnej

1. W akcji promocyjnej mogą wziąć udział żołnierze zawodowi Wojska Polskiego, weterani, żołnierze przeniesieni do rezerwy, żołnierze WOT oraz żołnierze Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej i osoby im towarzyszące.
2. Zniżki o których mowa przysługują żołnierzom w okresie trwania akcji, a więc od 2 listopada do 30 listopada 2023 r.
3. Aby skorzystać z akcji promocyjnej należy okazać stosowny dokument (np. legitymację żołnierza zawodowego, książeczkę wojskową lub legitymację weterana) w recepcji hotelowej obiektu biorącego udział w akcji „VISIT Olsztyn - Żołnierski Listopad”.

§ 3
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady akcji promocyjnej „VISIT Olsztyn - Żołnierski Listopad”. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo – promocyjnych dotyczących akcji promocyjnej mają charakter jedynie informacyjny.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego.
3. Uczestnik biorący udział w akcji promocyjnej wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 2 listopada 2023 r.
5. Organizator ma prawo do wstrzymania akcji promocyjnej w następstwie zarządzeń odgórnych i zdarzeń nieprzewidzianych, uniemożliwiających realizację akcji.
6. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

Медиа Галерея

Наш веб-сайт использует куки

Visit.Olsztyn.eu прилагает максимум усилий для обслуживания пользователей, принимая во внимание передовую практику. Пользуясь нашим сайтом вы соглашаетесь на использование куки с целъю обеспечения удобства во время просмотра нашего сервиса. Чтобы узнать больше о файлах куки и как мы их используем, нажмите "здесь"