Idż do treści

Konkurs na film z Olsztyna

Изменить контраст Изменить контраст Добавить в избранное
Изменить контраст Изменить контраст Добавить в избранное

статьи

Olsztyn doczekał się swojego konkursu filmowego, a raczej filmikowego. Przedsięwzięcie pn. „Kadr z miasta-ogrodu, czyli filmujemy Olsztyn!”, jak 25 maja poinformował na konferencji Prezydent Olsztyna, ma wyłonić najciekawsze krótkie filmy o Olsztynie. Oficjalny start konkursu – 1 czerwca.

Celem konkursu jest zachęcenie do realizacji filmów pokazujących Olsztyn mieszczących się w przedziale czasowym 30-90 sekund oraz wyróżnienie ich autorów. Konkurs potrwa od 1 czerwca (ogłoszenie) do 30 września (rozstrzygnięcie).

Uczestnikiem może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby niepełnoletnie również mogą wziąć udział w konkursie, ale wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy ponoszą odpowiedzialność za ich działania.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zrealizowanie filmu poświęconego Olsztynowi mieszczącego się w przedziale 30-90 sekund i dostarczenie go organizatorowi na dowolnym nośniku (np. poprzez e-mail, na płycie CD/DVD, pendrive'ie; organizator dopuszcza również możliwość umieszczenia filmu w internecie i przesłanie linka). Technika realizacji filmu jest dowolna. Jedynym warunkiem jest zmieszczenie się w limicie czasu.

Uczestnik będzie mógł zgłosić udział w konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie internetowej www.olsztyn.eu (zostanie zamieszczony 1 czerwca). Dla autorów najlepszych filmów przewidziano atrakcyjne nagrody pieniężne. Organizatorem konkursu „Kadr z miasta-ogrodu, czyli filmujemy Olsztyn!” jest Biuro Promocji Urzędu Miasta Olsztyna.

Медиа Галерея

Наш веб-сайт использует куки

Visit.Olsztyn.eu прилагает максимум усилий для обслуживания пользователей, принимая во внимание передовую практику. Пользуясь нашим сайтом вы соглашаетесь на использование куки с целъю обеспечения удобства во время просмотра нашего сервиса. Чтобы узнать больше о файлах куки и как мы их используем, нажмите "здесь"